07/12/2021

Planet Positive: Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι επιχειρήσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη

H Tetra Pak παρουσιάζει το Planet Positive, έναν νέο τρόπο σκέψης που προτρέπει τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τις αρχές της βιωσιμότητας σε όλο το φάσμα των λειτουργιών τους με στόχο να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Το Planet Positive αναφέρεται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και έχει ως βάση του την κυκλική οικονομία. Στον αρχικό ορισμό της, η κυκλική οικονομία αναφέρεται στην ανακύκλωση, στη μείωση των απορριμμάτων και στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Αυτό αποτελεί μια πολύ καλή βάση, δεν περιλαμβάνει όμως τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στην Tetra Pak πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν στον ορισμό και τις δράσεις της κυκλικής οικονομίας και αυτοί αφορούν στο αποτύπωμα του άνθρακα που προκύπτει από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τις πρώτες ύλες έως και την ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Για παράδειγμα, η χρήση φυτικών υλικών, όπως είναι το ξύλο, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον σε αντίθεση με την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων. Έχει υπολογισθεί ότι όταν οι πρώτες ύλες αντλούνται από δάση που αναπτύσσονται συνεχώς χάρη στη σωστή διαχείρισή τους, τότε τα δάση αυτά μπορούν να δεσμεύσουν έως και 25% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο βασικός στόχος του Planet Positive λοιπόν, είναι να «ολοκληρώσει» την κυκλική οικονομία όπως αυτή ορίζεται σήμερα, συμπεριλαμβάνοντας νέες παραμέτρους και «μετονομάζοντας» την σε «κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η Tetra Pak, έχει ορίσει 4 πυλώνες στους οποίους επικεντρώνει τις δράσεις της:

Η ανακύκλωση είναι βασικό συστατικό της κυκλικής οικονομίας και έχει ως στόχο να αυξήσει το χρόνο ζωής των υλικών για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσω της επαναχρησιμοποίησης τους. Όλες οι συσκευασίες Tetra Pak είναι πλήρως ανακυκλώσιμες και τα υλικά που προκύπτουν από την ανακύκλωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για νέα προϊόντα. Η Tetra Pak επενδύει και εργάζεται συστηματικά σε όλο το φάσμα της αλυσίδας ανακύκλωσης, από τη δημιουργία υποδομών και εργοστασίων ανακύκλωσης, στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με αυτή και τέλος στη δημιουργία συνεργειών με φορείς και επιχειρήσεις με σκοπό την ενδυνάμωση της ανακύκλωσης. Η πρόσφατη συμφωνία της Tetra Pak με την Veolia, έχει ως στόχο την πλήρη ανακύκλωση όλων των χάρτινων συσκευασιών τροφίμων και ποτών στην Ευρώπη έως το 2025.

  • Παραγωγική διαδικασία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Στόχος της εταιρίας είναι οι μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν η ενέργεια που καταναλώνεται προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και η παραγωγική διαδικασία λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό αποδοτικότητας. Σύμφωνα με τη δέσμευση της Tetra Pak στην πρωτοβουλία RE100, έως το 2030, το 100% της ενέργειας που θα προμηθεύεται η εταιρία θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

  • Λιγότερα απορρίμματα τροφίμων

Ο θεμέλιος λίθος της Tetra Pak είναι η δημιουργία προϊόντων και λύσεων που προστατεύουν τα τρόφιμα, επιτρέπουν την εύκολη διάθεσή και βέλτιστη διάρκεια ζωής τους ενώ παράλληλα μειώνουν τα απορρίμματα τροφίμων.

Η ασηπτική συσκευασία εξασφαλίζει την προστασία των προϊόντων χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση συντηρητικών. Επίσης επιτρέπει τη συντήρησή τους εκτός ψύξης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (από 6 έως 12 μήνες). Τα δύο παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων καθότι τα συσκευασμένα σε ασηπτικό πακέτο προϊόντα δε χαλάνε εύκολα και μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν εκτός ψύξης. Εκτός αυτού, η ευρεία γκάμα συσκευασιών σε όλα τα μεγέθη, επιτρέπει στους πελάτες και τους καταναλωτές να επιλέξουν το μέγεθος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, έτσι ώστε να προμηθεύονται την ποσότητα τροφίμων και ποτών που χρειάζονται και όχι παραπάνω.

Εκτός από τις συσκευασίες της, η Tetra Pak συνεισφέρει στη μείωση απορριμμάτων τροφίμων και μέσα από τις λύσεις επεξεργασίας και συσκευασίας που είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να μειώνουν τις απώλειες σε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής.

  • Μεταφορές χαμηλών με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Η μεταφορά τροφίμων και ποτών συνεπάγεται και δημιουργία εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι χάρτινες συσκευασίες της Tetra Pak είναι ελαφριές και το σχήμα τους επιτρέπει την εύκολη δεματοποίηση τους έτσι ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο. Εξαιτίας αυτού και σε σύγκριση με τις γυάλινες ή μεταλλικές συσκευασίες, η μεταφορά των χάρτινων συσκευασιών τροφίμων και ποτών μπορεί να έχει έως και 5 φορές χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Παρακαλώ επισκεφθείτε το site της Tetra Pak για περισσότερες λεπτομέρειες.

https://www.tetrapak.com/gr/sustainability/planet-positive