[current-date]

KPI’s – Βασικοί δείκτες απόδοσης

[ad_1]

Με άλλα λόγια οι δείκτες που λαμβάνουμε υπόψιν για να μετρήσουμε τη δουλειά μας. Αλλά πως μπορούμε να εστιάσουμε στους  κατάλληλους  και πιο σημαντικούς δείκτες μέσα σε έναν τεράστιο κόσμο όπως είναι το Google Ads; Μια γρήγορη ματιά και η καταμέτρηση όλων αυτών μόνο σύγχυση μπορεί να επιφέρει σε σχέση με τα αποτελέσματα μας και στο τέλος να μην υπάρχει πραγματικός χρόνος για εξέλιξη.

Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων πρέπει να είναι μέρος της καθημερινότητας μας, όχι όμως όλων αυτών των δεικτών που μας δίνονται. Επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος θα αναφερθούμε στους 5 σημαντικότερους δείκτες που χρειάζεται να μελετάμε για την επιχείρηση μας ή  για  κάποιο Agency που εργάζεστε και καλείστε να διαχειριστείτε όγκο δεδομένων.

 

1. Cost per conversion

Αυτός ο δείκτης υπολογίζει το πόσο κοστίζει η επίτευξη μιας ενέργειας που επιθυμείτε, όπως για παράδειγμα η απόκτηση ενός νέου πελάτη , μιας καινούργιας εγγραφής ή η παρακολούθηση ενός βίντεο, εξαρτάται από το στόχο της διαφήμισης μας. Θα το δείτε επίσης ως Cost Per Action (CPA).

Cost per conversion= Συνολικές δαπάνες /Συνολικές ενέργειες (total conversion)

Είναι κρίσιμο για την επιτυχία οποιασδήποτε marketing καμπάνιας να λαμβάνουμε υπόψιν το cost per conversion. Αναλυτικά, αν για παράδειγμα έχουμε μια διαφημιστική καμπάνια που κοστίζει $50 για 50 views και αποκτήσουμε 5 conversions το cost per conversion θα ισούται με $50/5 conversions, που σημαίνει ότι το κόστος είναι $10 ανά conversion. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το γνωρίζουμε για να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο το budget των διαφημίσεων. Αυξάνοντας το conversion rate, μειώνουμε το cost per conversion.

2. CTR – Click Through Rate

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το CTR έχει την μεγαλύτερη επίδραση στις Google Ads καμπάνιες μας .Ένα υψηλό CTR οδηγεί σε υψηλότερο quality score, το οποίο με τη σειρά του μειώνει το CPC, αυξάνοντας έτσι την απόδοση .

Για την βελτιστοποίηση αυτού του δείκτη (CTR) στο Google Ads είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψιν τα παρακάτω :

  1. Εφαρμόστε την αντίστροφη μέτρηση με ένα ρολόι που να φαίνεται εμφανώς στη διαφήμισή σας. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε πως μια εταιρία που έχει εφαρμόσει αυτή τη τακτική σε διαφημιστική καμπάνια με θέμα το Black Friday εκτόξευσε το CTR στο 32%. Κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο και αποτελεί τεράστια διαφορά από το CTR της προηγούμενης καμπάνιας τους. Στην εικόνα παρακάτω βλέπουμε τον τρόπο για να υλοποιήσουμε την παραπάνω διαδικασία.

ctr-countdown-timer

 

2. Χρησιμοποιήστε περιγραφή κάτω από τις διαφημίσεις σας στο Google search, τα λεγόμενα ad extensions,όπως στο παράδειγμα παρακάτω.

ad extensions

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αυξήσουμε τα clicks κατά 66%.

3. Χρησιμοποιήστε σύμβολα στις διαφημίσεις. Πρέπει να ξεχωρίσετε σε σχέση με τον ανταγωνισμό ο οποίος διαφημίζει τον ίδιο προϊόν.

ctr-symbols

Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι οι πιο ελκυστικές λόγω των συμβόλων και σύμφωνα με έρευνα όσες διαφημίσεις περιέχουν σύμβολα έχουν μακράν πολύ καλύτερο CTR .

4. Συμπεριλάβετε το κύριο keyword το οποίο στοχεύετε, στο URL της διαφήμισης σας όπως φαίνεται παρακάτω.

ctr-keyword-url

5. Τέλος οι ποικιλία εικαστικών για μια συγκεκριμένη διαφήμιση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που θα σας δείξει τι έχει καλύτερη απήχηση.

Γενικά, το CTR είναι ο δείκτης του ανταγωνισμού στον διαφημιστικό χώρο και πρέπει να το παρακολουθούμε καθημερινά.

3. QS – Quality Score

Το QS της επιχείρησης σας είναι πολύ σημαντικό για τον αλγόριθμο του Google Ads, αλλά είναι και ένας τρόπος της Google να μας πει τι χρειάζεται να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Όταν βελτιώνεται το quality Score θαυμάσια πράγματα συμβαίνουν. Αυτό σημαίνει ότι όταν το CPC (cost per conversion) μειώνεται, η μέση θέση προβολής της σελίδας ανεβαίνει και οι σελίδες του site μας πληρούν τις προδιαγραφές, το οποίο κατ’ επέκταση αυξάνει τα conversions.

quality-score-cpc-savings

4. CPC – Cost Per Click

Το CPC είναι ένας μεταβλητός δείκτης στον αλγόριθμο του Google Ads. Αυτό μας καθιστά υπεύθυνους για την πορεία του, η οποία χρήζει καθημερινού ελέγχου για την υγεία του λογαριασμού μας. Αυξήσεις και μειώσεις του CPC έχουν σημαντικές συνέπειες στο Cost per Conversion. Εδώ, θα δούμε τι μπορεί να επηρεάσει αυτό το δείκτη.

Αλλαγές στο επίπεδο του ανταγωνισμού.

Βελτιώσεις του δείκτη CTR.

Βελτιώσεις στην βαθμολογία ποιότητας (Quality Score) των σελίδων προορισμού (landing Pages).

Βελτιώσεις στη σχετικότητα των διαφημίσεων (ad relevance)

Αλλαγές στις τιμές προσφοράς (bid prices) του διαφημιστικού χώρου (ad space).

H εποχικότητα επηρεάζει δραστικά το CPC. Ο διαφημιστικός χώρος  είναι ρευστός καθ όλη  τη διάρκεια του χρόνου.

5. CR – Conversion Rate

Τελευταίος  αλλά εξίσου σημαντικός είναι ο δείκτης Conversion Rate που οφείλουμε να μελετάμε καθημερινά. Ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσουμε το CR είναι να βελτιώνουμε συνεχώς τα landing pages του site μας και να βεβαιωνόμαστε ότι τα keywords των διαφημιστικών μας καμπανιών αντιστοιχούν στις  σωστές σελίδες του site. Έτσι οι χρήστες θα είναι βέβαιοι ότι τους παραπέμψαμε στη σχετική σελίδα αναφορικά με την αναζήτηση τους. Ο δείκτης CR είναι η αναλογία των conversions προς το σύνολο των χρηστών που μας επισκέπτονται (Conversion Rate=conversion/total users).

Κατανοώντας όλες αυτές τις έννοιες ο καθημερινός έλεγχος θα είναι πλέον παιχνίδι και αν εργάζεστε σε κάποιο Agency που ο όγκος των πληροφοριών είναι μεγάλος, σίγουρα θα σας βοηθήσει και θα σας αποδεσμεύσει από τον τεράστιο όγκο δεδομένων του Google Ads.[ad_2]