29/01/2022

5 βήματα για να την επιτυχημένη δημιουργία Brand Voice


Αν θέλετε να διαμορφώσετε μια επιτυχημένη, omnichannel στρατηγική για το brand σας, θα πρέπει να αναρωτηθείτε: Αν το λογότυπό σας δεν εμφανιζόταν στο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει, θα μπορούσε το κοινό να αναγνωρίσει ότι δημιουργήθηκε από το brand σας; Εάν πάλι κάποιος έβλεπε περιεχόμενό σας μέσα από διαφορετικά κανάλια θα αντιλαμβανόταν ότι προέρχονται από το ίδιο brand;

Χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική, είναι εύκολο να καταλήξετε με πολλά, διαφορετικά και ασύνδετα ύφη και τόνους ανάμεσα στο σύνολο του περιεχομένου σας, δημιουργώντας μια μη συνεκτική παρουσία και εικόνα για το brand σας.

Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται ιδιαίτερα συχνά σε μεγαλύτερους οργανισμούς και οργανισμούς με μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών, καθώς η έλλειψη σωστά διαμορφωμένων guidelines οδηγεί στη δημιουργία περιεχομένου με μια πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων σχετικά με την «προσωπικότητα» του brand.

Η δημιουργία συγκεκριμένου brand voice είναι υψίστης σημασίας για την δημιουργία συνεκτικής παρουσίας για το brand σας, και κατά συνέπεια την δημιουργία μιας επιτυχημένης, ξεκάθαρης και ωφέλιμης τοποθέτησης στη συνείδηση των καταναλωτών. Παρακάτω, παρουσιάζονται πέντε βήματα για την επιτυχή δημιουργία brand voice.

Συλλέξτε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του περιεχομένου σας.

Συλλέξτε ένα σύνολο υλικών από διαφορετικά κανάλια. Από αυτά, ξεχωρίστε εκείνα τα οποία θεωρείτε πως είναι πιο αντιπροσωπευτικά του ύφους που πιστεύετε ότι ταιριάζει στο brand σας. Αποφύγετε περιεχόμενο που δεν διακρίνεται από κάποιο χαρακτηριστικό ύφος, και θεωρείτε πως θα μπορούσε εύκολα να προέρχεται και από κάποιον από τους ανταγωνιστές σας.

Περιγράψτε το brand voice σας με τρεις λέξεις.

Δουλέψτε με συνεργάτες σας από διαφορετικές ομάδες της επιχείρησης για να καταλήξετε σε μια σύντομη αλλά συγκεκριμένη περιγραφή του brand voice σας, η οποία να ικανοποιεί το σύνολο των αναγκών διαφορετικών ομάδων.

Αναρωτηθείτε, εάν το brand που μελετάτε ήταν άνθρωπος, πως θα περιγράφατε τον χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά του; Και πως τα στοιχεία αυτά σας διαφοροποιούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

Δημιουργήστε ένα πίνακα brand voice.

Δημιουργήστε ένα πίνακα με άξονα Υ τα τρία χαρακτηριστικά που καταλήξατε πως χαρακτηρίζουν το brand σας. Στον άξονα Χ περιλάβετε μια σύντομη περιγραφή του κάθε χαρακτηριστικού, αλλά και βασικά παραδείγματα για το τι θα ήταν σύμφωνο και τι όχι με το ύφος του brand σας, ώστε να έχετε έναν πρακτικό βασικό άξονα κατά την δημιουργία περιεχομένου.

Βεβαιωθείτε πως οι δημιουργοί περιεχομένου θα ακολουθήσουν το brand voice σας.

Αφού ολοκληρώσετε τον πίνακα, προχωρήστε σε συναντήσεις με όλα τα τμήματα που συμμετέχουν στην δημιουργία υλικού και την επικοινωνία για το συγκεκριμένο brand. Παρουσιάστε τον πίνακα και εξηγείστε τον τρόπο που εκπροσωπεί και ωφελεί την ενίσχυση της φίρμας.

Συνεχίστε να βελτιώνετε το brand voice με την πάροδο του χρόνου.

Ανά τρίμηνο ή άλλο τακτό χρονικό διάστημα που σας εξυπηρετεί, συζητήστε με τις διαφορετικές ομάδες της επιχείρησής σας και πραγματοποιήστε έρευνες αγοράς για να αξιολογήσετε την επιτυχία και ευστοχία του brand voice σας, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης αλλά και το προφίλ του κοινού-στόχου. Πάνω από όλα, θυμηθείτε πως η δημιουργία brand voice απαιτεί συνεκτικότητα αλλά και δυναμισμό, και είναι μια συνεχής διαδικασία που πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε αλλαγές τόσο εντός της επιχείρησης όσο και στις απαιτήσεις του κοινού.