28/07/2021

02-02-2020: Η πρώτη ημέρα με καρκινική γραφή μετά από 909 χρόνια

Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και σπανιότατη ημέρα – η ημερομηνία 02-02-2020 είναι με καρκινική γραφή, που σημαίνει ότι διαβάζεται το ίδιο είτε κανονικά είτε ανάποδα.

Είναι η 2η Φεβρουαρίου 2020 ή η 02/02/2020, τόσο στη μορφή MM / DD / YYYY όσο και στη μορφή DD / MM / YYYY. Αμέσως μετά τις 2 π.μ., η ώρα ήταν 02:02:20 στις 02/02/2020.

Αυτή είναι η μοναδική φορά που μια τέτοια ημερομηνία θα συμβεί αυτόν τον αιώνα.

Η προηγούμενη φορά που συνέβη αυτό ήταν πριν από 909 χρόνια, στις 11/11/1111. Η επόμενη θα έρθει σε 101 χρόνια στις 12/12/2121 και μετά δεν θα υπάρξει άλλη μέχρι τις 03/03/3030.

(με πληροφορίες από CNN)