22/01/2022

Χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ από την 1η Νοεμβρίου

Το χειμερινό διακεκομμένο ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο επανέρχεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου, υπενθυμίζει η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα:

-Για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15.00-17.00 και 02.00-08.00.

– Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15.30-17.30 και 02.00-08.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους καθώς και να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (https://www.dei.gr) και του ΔΕΔΔΗΕ (http://www.deddie.gr/).