26/10/2021

Το σχέδιο του «μπόνους» για τους συνεπείς οφειλέτες: Ποιοι θα το πάρουν

Ακόμα ένα «μπόνους» σχεδιάζει η εφορία σε όσους φροντίσουν να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με τη νέα πάγια ρύθμιση. Μπορεί η ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης να πηγαίνει λίγο πίσω χρονικά, ωστόσο η φορολογική διοίκηση έχει έτοιμο το σχέδιο για την αύξηση του ποσού το οποίο θα θεωρείται ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών.

Συγκεκριμένα θα είναι ένας προοδευτικά ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη οι οποίοι όμως έχουν φροντίσει να εντάξουν τα χρέη τους στη νέα πάγια ρύθμιση της εφορίας με έως 24 ή έως 48 δόσεις.

Το νέο σχέδιο προβλέπει το ποσό των 1.250 ευρώ που είναι σήμερα ακατάσχετο να αυξάνεται εφόσον οι φορολογούμενοι εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις της ρύθμισης στην οποία θα έχουν εντάξει τα χρέη τους προς το δημόσιο. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο νέος τρόπος υπολογισμού του ακατάσχετου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πληρωμή δύο δόσεων της ρύθμισης (της νέας ή της παλιάς πάγιας ή αυτής ων 120 δόσεων) και να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση στην ΑΑΔΕ.

Ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός θα ενεργοποιείται εφόσον ο φορολογούμενος θα πρέπει πρώτα να έχει πληρώσει τουλάχιστον δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του. Στη συνέχεια τον τρίτο μήνα θα μπορεί να αιτηθεί στην ΑΑΔΕ αύξηση του ακατάσχετου ορίου.

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστές από 3 έως και 4,5. Παρόλα αυτά, δικαιούχοι του νέου προοδευτικά ακατάσχετου λογαριασμού δεν θα είναι όλοι. Στο νέο σύστημα υπάρχει πρόβλεψη ότι για να ωφεληθεί κάποιος θα πρέπει η μηνιαία δόση του να είναι μεγαλύτερη των 400 ευρώ.

Με βάση αυτή την πρόβλεψη αν η δόση είναι 500 ευρώ με την εφαρμογή του πρώτου συντελεστή 3, προκύπτει ότι το νέο ακατάσχετο όριο στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη θα είναι τα 1.500 ευρώ. Το νέο σύστημα προβλέπει μπόνους και για τους συνεπείς οφειλέτες. Συγκεκριμένα ένας φορολογούμενος ο οποίος έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, εξοφλώντας για παράδειγμα 5 δόσεις των 500 ευρώ, μπορεί να «κερδίσει» συντελεστή 3,8, αυξάνοντας τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.900 ευρώ.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα όρια του ακατάσχετου θα αποφασίζονται κάθε μήνα και θα ισχύουν για ένα μήνα από την ημερομηνία χορήγησής τους και ανανεώνεται μηνιαίως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αν ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει κερδίσει αύξηση ακατάσχετου λογαριασμού, χάσει τη ρύθμιση οφειλών (εξαιτίας μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων), χάνει τον αυξημένο ακατάσχετο αλλά και το δικαίωμα να τον διεκδικήσει εκ νέου.

Σημειώνεται ότι ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός αφορά έναν μοναδικό λογαριασμό, εφόσον:
α) έχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής οι ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
β) έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα δύο δόσεις και
γ) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση για τη δήλωση μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού