22/10/2021

Τεστοστερόνη και χρόνια νοσήματα

Σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα, υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και την ύπαρξη δυο ή περισσότερων χρόνιων νοσημάτων όπως είναι η αρθρίτιδα, η υπέρταση και ο διαβήτης τύπου 2 ακόμα και σε νέους άνδρες κάτω των 40.

Στη μελέτη συμμετείχαν 2,161 άνδρες 20 και άνω για τους οποίους υπήρχαν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την ηλικία τους, άλλα δημογραφικά στοιχεία, τη διάγνωση χρόνιων νοσημάτων, τα επίπεδα της τεστοστερόνης τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με παράγοντες κινδύνου καρδιομεταβολικών νοσημάτων οι οποίοι μπορούν  να εκτιμηθούν εργαστηριακά.

Καταρχάς υπολογίστηκε η συχνότητα εμφάνισης εννέα χρόνιων νοσημάτων στο δείγμα. Αυτά ήταν η αρθρίτιδα, τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, η κλινική κατάθλιψη, η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων, η πνευμονική νόσος, το εγκεφαλικό και ο διαβήτης τύπου 2.

Στη συνέχεια εξέτασαν το πώς η συχνότητα εμφάνισης των παραπάνω νοσημάτων διέφερε μεταξύ τριών ηλικιακών κατηγοριών: των νέων 20-39.9, των ατόμων μέσης ηλικίας 40-59.9 και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας άνω των 60ετων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα όλων των ηλικιακών ομάδων, η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων χρόνιων νοσημάτων ήταν πιο συχνή στους άνδρες που είχαν χαμηλά επίπεδά τεστοστερόνης και η συσχέτιση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στους νέους. Οι ερευνητές μάλιστα με βάση τα ευρήματα τους τόνισαν ότι οι άνδρες θα πρέπει να ανησυχούν εάν η ολική τους τεστοστερόνη είναι μειωμένη ακόμα κι εάν τα επίπεδα δεν είναι τόσο χαμηλά ώστε να τεθεί η διάγνωση του υπογοναδισμού.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ενώ η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η μείωση της τεστοστερόνης προκαλεί χρόνια νοσήματα, δίνει το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα με στόχο την καλύτερη κατανόηση της ορμόνης από τους κλινικούς. Παράλληλα, ελπίζουν τα ευρήματά τους να ενισχύσουν την ενημέρωση των ανδρών και την επαγρύπνηση τους σχετικά με τα επίπεδα τεστοστερόνης, καθώς η μείωση της τεστοστερόνης μπορεί να συμβάλει σε μια σιωπηλή μείωση της γενικής υγείας αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων.

Πηγή: andrologia.gr