25/01/2022

Σχέδιο νόμου: Στα “χαρακώματα” για το όριο των 70 ετών

Το επίμαχο σημείο του σχεδίου νόμου, αναφέρει χαρακτηριστικά: “Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερες από τρεις συνολικά φορές και σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερες από δύο συνεχόμενες φορές, πλήρους η μερικής θητείας. Το παραπάνω όριο θητειών ως προς τον πρόεδρο δύναται να επεκταθεί για μία επιπλέον θητεία, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί το 70ο έτος της ηλικίας του.

Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο συνεχόμενες θητείες ως εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση, εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος είσαι με μία πλήρη θητεία. Μετά τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας δεν δύναται να εκλεγεί εκ νέου σε οποιαδήποτε θέση του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας”.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα θιγόμενων από τη διάταξη που σχετίζεται με το όριο ηλικίας είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Δημήτρης Διαθεσόπουλος, οι οποίοι αναμένεται να κινήσουν τις διαδικασίες προκειμένου να μπλοκάρουν την ισχύ του νόμου στο ΣτΕ, εφόσον αυτός ψηφιστεί ως έχει στη Βουλή το επόμενο διάστημα.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ

Το Sport24.gr συμβουλεύτηκε νομικούς σχετικά με το αν τίθεται θέμα συνταγματικότητας της συγκεκριμένης διάταξης του σχεδίου νόμου. Αυτό που μας μετέφεραν είναι ότι από τη στιγμή που υπάρξει προσφυγή στο ΣτΕ θα πρέπει να αποδειχθεί εκ μέρους του νομοθέτη ότι οι περιορισμοί των ατομικών ελευθεριών (όπως το όριο ηλικίας) πρέπει:

-Να έχουν αντικειμενικό και απρόσωπο χαρακτήρα και ιδίως να μην εισάγουν διακρίσεις, που θα παραβίαζαν στη συνταγματική αρχή της ισότητας του νόμου απέναντι των πολιτών και της ισότητας των πολιτών μπροστά στο νόμο.

-Να δικαιολογούνται από σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να σταθμίζονται τα αντιμαχόμενα κάθε φορά τα συμφέροντα, δηλαδή το ατομικό δικαίωμα που δέχεται τον περιορισμό (εν προκειμένω το δικαίωμα του εκλέγεσθαι) και το υπερατομικό δημόσιο ή κοινωνικό συμφέρον που εξυπηρετεί ο θεσπιζόμενος περιορισμός. Το υπερατομικό (δημόσιο ή κοινωνικό) συμφέρον σε καμία περίπτωση δεν υπερισχύει a priori του ατομικού δικαιώματος. Κάθε περιορισμός ατομικού δικαιώματος πρέπει να είναι αιτιώδης, να συγκεκριμενοποιεί δηλαδή το προστατευόμενο δημόσιο ή κοινωνικό συμφέρον το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει.

-Να είναι πρόσφοροι για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο θεσπίζονται (αρχή καταλληλότητας).

-Να μην υπερβαίνουν το εκάστοτε απαραίτητο μέτρο, δηλαδή να είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα (αρχή αναλογικότητας).

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ

Στο παρελθόν όταν το ΣτΕ κλήθηκε να αποφασίσει για αντίστοιχες περιπτώσεις και συγκεκριμένα το 2018, έκρινε αντισυνταγματικό το ανώτατο όριο ηλικίας εισόδου στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου επικαλούμενο ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ίση μεταχείριση στην εργασία και στην απασχόληση.

Το ίδιο έκρινε και για το όριο ηλικίας στους δικαστικούς επιμελητές, με το σκεπτικό ότι η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δεν μειώνει τις βιολογικές ικανότητες σε βαθμό που να δικαιολογεί τη θέσπιση ηλικιακού κωλύματος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Αντίθετα κρίθηκε συνταγματικός ο νόμος περί αυτοδίκαιης εξόδου από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης 67 ετών των μούφτηδων στην Ξάνθη, με το σκεπτικό ότι το όριο ηλικίας εντάσσεται στο γενικό καθεστώς αποχώρησης δημοσίων υπαλλήλων και είναι αντίστοιχο με το προβλεπόμενο στο Σύνταγμα ανώτατο όριο ηλικίας δικαστών.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Επίσης ο συνήγορος του πολίτη έχει ασχοληθεί αρκετά με το θέμα. Μετά από δίκη του παρέμβαση εκδόθηκε ο ν. 4528/2018 που κατήργησε τα ανώτατα όρια ηλικίας για τους ιατρούς ΕΣΥ, ενώ έχει ζητήσει επανειλημμένα την κατάργηση ορίων ηλικιας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα διότι παραβαίνουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Πλέον μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα ακολουθήσει η συζήτησή του στις επιτροπές τις επόμενες ημέρες και εν συνεχεία θα έρθει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής. Εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν τροποποιηθούν μέχρι την ψήφιση, οι θιγόμενοι αναμένεται να προσφύγουν στο ΣτΕ, το οποίο θα κρίνει το αν και κατά πόσο είναι αντισυνταγματικές ή όχι.

Αν κριθούν αντισυνταγματικές, τότε δεν θα έχουν ισχύ, ενώ αν το ΣτΕ κρίνει πως τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας, τότε όσοι επηρεάζονται από αυτές θα αποχωρήσουν οριστικά από τη διοίκηση των αθλητικών ομοσπονδιών.

Πηγή sport24.gr