18/10/2021

Στην τελική ευθεία οι διαδικασίες για την επιλογή του νέου Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στην τελική ευθεία είναι οι διαδικασίες για την επιλογή του νέου Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς στο τέλος του μήνα αποχωρεί από τη θέση της η σημερινή Πρόεδρος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, η οποία συμπλήρωσε το ανώτατο προβλεπόμενο όριο στη θέση της προέδρου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας πρότεινε έξι πρόσωπα τα οποία θα βρεθούν στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης παρείχε και μια λίστα 14 αρεοπαγιτών προκειμένου πέντε εξ αυτών να προαχθούν σε θέση αντιπροέδρου του Αρείου πάγου. Την σκυτάλη θα πάρουν τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, η οποία θα γνωμοδοτήσουν ενώ στη συνέχεια ο υπουργός Δικαιοσύνης θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο -το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο- τους δικαστές που θα καλύψουν τις κενές θέσεις.

Για τον θώκο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο υπουργός Δικαιοσύνης πρότεινε τους έξι αρχαιοτέρους αντιπροέδρους στην επετηρίδα, οι οποίοι είναι οι εξής:  Ιωάννης Σαρμάς, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος Μηλιώνης, Άννα Λιγωμένου και Γεωργία Μαραγκού. Για την πλήρωση των θέσεων των αντιπροέδρων του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο κ. Τσιάρας πρότεινε με σειρά αρχαιότητας τους εξής: Μαρία Βαρελά, Γεώργιo Κovτό,  Ασπασία Μαγιάκoυ, Αρτεμισία Παvαγιώτoυ,   Αλτάvα Κoκκoβoύ, Χρήστo Βρυvιώτη, Δημήτριo Γεώργα, Γεώργιo Αvαστασάκo, Iωάvvη Μαγγίvα, Διovυσία Μπιτζoύvη, Γεώργιo Χoϊμέ, Μαρία Νικoλακέα, Αβρoκόμη Θoύα και Γεώργιo Παπαηλιάδη.