26/10/2021

Οριστικά στο παρελθόν η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020, 17:26

Οριστικά στο παρελθόν η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

Οριστικά στο παρελθόν ανήκει πλέον η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θέτει τέλος σε κάθε πιθανότητα επαναλειτουργίας της, απορρίπτοντας ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

Η επταμελής σύνθεση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα αυτό για οριστική κρίση, απέρριψε στο σύνολό της την   αίτηση της Τράπεζας που ζητούσε να ακυρωθούν αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος του 2013, με τις οποίες τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και μεταβιβάστηκε η περιουσία της ενώ  δόθηκε επίσης  εντολή καθορισμού της διαφοράς μεταξύ των  στοιχείων παθητικού και ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν στην Alpha bank.  

Στην προσφυγή της, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η άδειά της ανακλήθηκε  κατά παράβαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικουμένων, κατά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Τράπεζας της Ελλάδος και χωρίς την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα προηγούμενη ακρόαση των αρμοδίων στελεχών της Τράπεζας από την Τράπεζας της Ελλάδος. 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020, 18:59