07/12/2019

Οι Άτακτοι στο Twitter 2:13 PM – 15 Jun 2018

: “Η Αρχαία ήταν ελληνική, η Νέα Μακεδονία ένα κομμάτι της το μεγαλύτερο είναι ελληνικό, ένα άλλο δεν είναι ελληνικό. Μία σύνθετη ονομασία, είναι εθνικά η σωστή λύση για εμάς. Οι υστερίες και τα του μίσους δεν βοηθάνε”