07/12/2019

Οι Άτακτοι στο Twitter 11:51 AM – 3 Jan 2018

: “Το καλύτερο που είναι να κάνουμε να βάλουμε όλες μας τις πλάτες και ο λαός δεν πρέπει να αγανακτεί. Δεν μπορεί να ψηφίζει τη μία ημέρα και την άλλη να λέει ότι επαναστατώ.” (21.10.2015)