25/01/2022

Ματαιώνονται οι πλειστηριασμοί μέχρι 31 Ιουλίου

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020, 12:36

Ματαιώνονται οι πλειστηριασμοί μέχρι 31 Ιουλίου

Τα βήματα  για την σταδιακή επανεκκίνηση της δικαιοσύνης από την 1η Ιουνίου , στην εποχή του κορωνοϊού, καταγράφονται σε τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που συμπεριλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι πλειστηριασμοί που είχαν οριστεί από 1/6/2020 έως 31/7/2020 ματαιώνονται και με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, σε προθεσμία 30 ημερών από την δημοσίευση της τροπολογίας και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς, νέα ημερομηνία. Παράλληλα, ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών καθώς και ο επανακαθορισμός των δικών που αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν από τις 31 Μαΐου 2020, από έδρας

Οι επίμαχες διατάξεις , σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν ως κύριο γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των διαδίκων με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των εξόδων που προκύπτουν από την ματαίωση των υποθέσεων και μέριμνα για τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή του συγχρωτισμού. Την ίδια ώρα, λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή του συγχρωτισμού σε όλα τα δικαστήρια της χώρας

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις αφορούν:

α) στην επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών, καθώς και τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα την 9.3.2020 στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου Αθηνών,

β) στην επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων,

γ) διατάξεις σχετικές με το Ελεγκτικό Συνέδριο και

δ)  διατάξεις που αφορούν τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020, 12:36