22/01/2022

Η έλλειψη βιταμίνης D σχετίζεται με την κακή μυϊκή λειτουργία σε ενήλικες άνω των 60 ετών

Θάνος Ξυδόπουλος

Μια μελέτη που έγινε από το Trinity College Dublin δείχνει ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι ένας παράγοντας κακής λειτουργίας των σκελετικών μυών σε ενήλικες ηλικίας 60 ετών και άνω.

Η διατήρηση της λειτουργίας των σκελετικών μυών καθόλη τη διάρκεια της ζωής αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχημένης γήρανσης, στην προώθηση της ανεξαρτησίας, της κινητικότητας, της ποιότητας ζωής και στη μείωση των πτώσεων.

Ενώ η άσκηση αντοχής είναι γνωστό ότι διατηρεί τη μυϊκή λειτουργία, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η επαρκής βιταμίνης D μπορεί επίσης να είναι προστατευτική. 

Συνοπτικά, η ανεπάρκεια βιταμίνης D συσχετίστηκε με μειωμένη μυϊκή δύναμη και απόδοση. Τα πιο σημαντικά ευρήματα ήταν:

  • Ο επιπολασμός της μυϊκής αδυναμίας ήταν δύο φορές μεγαλύτερος στους ηλικιωμένους με ανεπάρκεια βιταμίνης D (40,4%) σε σύγκριση με την επάρκεια της βιταμίνης (21,6%).
  • Η μειωμένη «μυϊκή απόδοση» ήταν 3 φορές υψηλότερη σε ηλικιωμένους ενήλικες με ανεπάρκεια βιταμίνης D (25,2%) σε σύγκριση με την επάρκεια της βιταμίνης (7,9%).
  • Με βάση την πιο σύνθετη στατιστική ανάλυση, η μελέτη έδειξε ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D αύξησε σημαντικά την πιθανότητα εξασθένησης της μυϊκής δύναμης και της απόδοσης.
  • Οι ηλικιωμένοι που συμμετείχαν σε τακτική μέτρια σωματική δραστηριότητα είχαν σημαντικά χαμηλότερη πιθανότητα κακής μυϊκής δύναμης και σωματικής απόδοσης.

Η έλλειψη βιταμίνης D και η σωματική δραστηριότητα είναι παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν. Ορισμένες χώρες, για παράδειγμα η Φινλανδία, έχουν εφαρμόσει επιτυχώς μια πολιτική εμπλουτισμού των τροφίμων, η οποία έχει εξαλείψει την έλλειψη της βιταμίνης στον πληθυσμού. Μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical Interventions in Aging.