26/10/2021

Ερευνα: Πόσο ευχαριστημένοι είναι οι πολίτες από τα μέσα μεταφοράς

Το Μετρό παραμένει το καλύτερο μέσο μαζικής μεταφοράς σύμφωνα με το επιβατικό κοινό και την έρευνα που πραγματοποίησε το atnenstransport.com. Η βαθμολογία του ωστόσο παρουσιάζει πτωτική τάση, κάτι που ερμηνεύεται ως η αντίδραση του κοινού για τα προβλήματα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία τα μέσα βαθμολογήθηκαν από τους επιβάτες (προαιρετικά, εφόσον έχουν γνώμη) είναι τα εξής:

  1. Συχνότητα δρομολογίων (αναμονή σε στάσεις και σταθμούς)

  2. Ωράριο λειτουργίας

  3. Ταχύτητα μετακίνησης

  4. Συνθήκες μετακίνησης

  5. Καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων και σταθμών

  6. Καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων και συρμών

  7. Συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού

  8. Αίσθηση ασφάλειας

  9. Ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών

  10. Σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (value for money)

Από τα αποτελέσματα, προέκυψαν και τα ποσοστά των συμμετεχόντων που χρησιμοποίησαν το κάθε μέσο πάνω από δύο φορές τον τελευταίο χρόνο και τα οποία έχουν ως εξής:

Μετρό (γραμμές 2 και 3): 96,7%

Λεωφορεία και Τρόλει: 92,5%

ΗΣΑΠ: 87,3%

Προαστιακός: 47,4%

Τραμ: 36,5%

 

Το 84,9% όσων απάντησαν στην έρευνα πραγματοποιεί πάνω από 4 διαδρομές ανά εβδομάδα κατά μέσο όρο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, ενώ το 37% πραγματοποιεί πάνω από 14 διαδρομές.

 

Οι βαθμολογίες που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα για το 2019 έχουν ως εξής:

Όπως κάθε χρονιά, το Μετρό (γραμμές 2 & 3) συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (7,1) ανάμεσα σε όλα τα μέσα. Ακολούθησε με διαφορά το Τραμ (5,5), ο Προαστιακός (5,3), ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (5,2) ενώ τη χαμηλότερη βαθμολογία και φέτος συγκέντρωσαν τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ (4,6). 

Σε σχέση με πέρυσι, σημειώθηκαν μόνο μικρές αυξομειώσεις του μέσου όρου των βαθμολογιών. Έτσι, η βαθμολογία μειώθηκε κατά 0,2 μονάδες για το Τραμ και κατά 0,1 για τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο και το Μετρό, ενώ αυξήθηκε κατά 0,1 μονάδα για τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ και τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο.

 

Αναλυτικά, η βαθμολογία ανά μέσο έχει ως εξής:

 

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: 4,6

Για ακόμα μία χρονιά, τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα (4,6), μόνο κατά 0,1 μονάδες αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Επτά στα 10 κριτήρια βαθμολόγησης, έλαβαν βαθμό κάτω από τη βάση: συνθήκες μετακίνησης, καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων, καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων (3,8 και για τα τρία), συχνότητα δρομολογίων (4,4), σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (4,6), ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών(4,8) και αίσθηση ασφάλειας (4,9).

Βαθμό ακριβώς στη βάση ή λίγο παραπάνω έλαβαν το ωράριο λειτουργίας (5), η ταχύτητα μετακίνησης (5,2) και η συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού (5,4).

Πέντε από τα κριτήρια βαθμολόγησης των Λεωφορείων και Τρόλεϊ συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία συγκριτικά με όλα τα μέσα: συνθήκες μετακίνησης, καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων, καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων -ισοπαλία με τον ΗΣΑΠ, σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής και συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού. 

Σε σχέση με πέρυσι, 7 από τα δέκα κριτήρια βαθμολόγησης έχουν σταθερή βαθμολογία, ενώ σε 3 έχουμε αύξηση της βαθμολογίας με μεγαλύτερη (+0,2) για τη συμπεριφορά και επαγγελματισμό του προσωπικού. 

ΗΣΑΠ: 5,2

Δεύτερο χειρότερο μέσο είναι και φέτος ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος με μικρή πτώση της γενικής βαθμολογίας κατά 0,2 μονάδες.

Επτά από τα 10 κριτήρια βαθμολόγησης έλαβαν βαθμό πάνω από τη βάση: ταχύτητα μετακίνησης(6,1), συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού (5,9), συχνότητα δρομολογίων και ωράριο λειτουργίας (5,8 και για τα δύο), ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (5,5), καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (5,1) και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (5).

Βαθμό κάτω από τη βάση πήραν η καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (3,8), οι συνθήκες μετακίνησης (4,1) και η αίσθηση ασφάλειας (4,5).

Ο Ηλεκτρικός έλαβε την χειρότερη βαθμολογία από όλα τα μέσα όσον αφορά την καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (ισοπαλία με τα λεωφορεία)  και την αίσθηση ασφάλειας. Έλαβε επίσης τη δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία για τις συνθήκες μετακίνησης, την καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων και τη σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής.

Παρόλα αυτά, σε σχέση με πέρυσι υπήρξε μικρή αύξηση της βαθμολογίας σε 7 από τα δέκα κριτήρια βαθμολόγησης με μεγαλύτερη αύξηση (+0,3) για την ταχύτητα μετακίνησης. 

Προαστιακός: 5,3

Στη μέση της λίστα αξιολόγησης των μέσων βρίσκεται ο Προαστιακός Σιδηρόδρομοςσυγκεντρώνοντας γενική βαθμολογία λίγο πάνω από τη βάση (5,3).

Επτά από τα 10 κριτήρια βαθμολόγησης του Προαστιακού είχαν βαθμό πάνω από τη βάση. Αυτά είναι: ταχύτητα μετακίνησης (7,3), συμπεριφορά και επαγγελματισμός προσωπικού (6), συνθήκες μετακίνησης (5,8), αίσθηση ασφάλειας (5,7), καθαριότητα και αρτιότητα των τρένων (5,4), καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (5,1 και για τα δύο).

Βαθμολογίες κάτω από τη βάση έλαβαν η συχνότητα δρομολογίων (4,1), το ωράριο λειτουργίας (4,2) και η ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (4,4).

Σε τρία κριτήρια αξιολόγησης, ο Προαστιακός συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογίας σε σχέση με όλα τα μέσα (συχνότητα δρομολογίων, ωράριο λειτουργίας και ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών). Συγκεντρώνει όμως και τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία όσον αφορά την ταχύτητα μετακίνησης και τις συνθήκες μετακίνησης.

Σε σχέση με πέρυσι, έχουμε άνοδο της βαθμολογίας σε 6 από τα δέκα κριτήρια αξιολόγησης με μεγαλύτερη (+0,4) για την ταχύτητα μετακίνησης -πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση βαθμολογίας στη φετινή έρευνα- και τη συχνότητα των δρομολογίων (+0,3). 

Τραμ: 5,5

Kαι φέτος το Τραμ συγκέντρωσε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία (5,5) με πτώση 0,2 μονάδων σε σχέση με πέρυσι. Το Τραμ πάντως ήταν το μέσο με τους λιγότερους επιβάτες (36,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα).

Σε 8 από τα 10 κριτήρια αξιολόγησης, το Τραμ έλαβε βαθμολογία πάνω από τη βάση. Αυτά είναι: συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού (6,4), αίσθηση ασφάλειας (6,2), καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων και καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (6,1 και για τα δύο), ωράριο λειτουργίας (5,7), συνθήκες μετακίνησης (5,6), ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (5,5) και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (5,3).

Βαθμό κάτω από τη βάση έλαβε η ταχύτητα μετακίνησης (4,2 – χαμηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε όλα τα μέσα) και η συχνότητα δρομολογίων (4,3) η οποία ήταν η δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε όλα τα μέσα. 

Σε σχέση με πέρυσι, το Τραμ έλαβε χαμηλότερες βαθμολογίες σε 8 από τα δέκα κριτήρια βαθμολόγησης. Επτά από αυτά είχαν μείωση έως 0,2 μονάδες, ωστόσο στη συχνότητα δρομολογίων η βαθμολογία μειώθηκε κατά 0,8. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση ανάμεσα σε όλες τις βαθμολογίες της φετινής έρευνας. Όσον αφορά την καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών, η βαθμολογία αυξήθηκε κατά 0,1. 

Μετρό (γραμμές 2 & 3): 7,1

Για ακόμα μία χρονιά, το Μετρό (γραμμές 2 & 3) είναι το μέσο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία (7,1), με πτώση 0,1 μονάδας σε σχέση με πέρυσι.

Πέρα από το μέσο όρο, το Μετρό έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε ένα προς ένα, όλα τα κριτήρια αξιολόγησης: ταχύτητα μετακίνησης (8,1), καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (7,8), καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (7,2), συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού και ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (7,1 και στα δύο), αίσθηση ασφάλειας και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (6,9 και στα δύο) συχνότητα δρομολογίων (6,8) και ωράριο λειτουργίας και συνθήκες μετακίνησης (6,7 και στα δύο).

Σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται πτώση της βαθμολογίας σε 5 κριτήρια βαθμολόγησης με μεγαλύτερη (-0,3) για τη συχνότητα των δρομολογίων και αύξηση της βαθμολογίας (+0,2) μόνο για την καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών.

 

Καλύτερο το Μετρό, χειρότερα τα Λεωφορεία 

Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης των μέσων, αποτυπώνονται και από τις απαντήσεις για το καλύτερο και χειρότερο Μέσο Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, ανεξάρτητα όμως από το ποια μέσα χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι.

Σύμφωνα με το 87,3% όσων απάντησαν, το Μετρό (γραμμές 2 & 3) είναι με διαφορά το καλύτερο μέσο. Ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος (3,7%) Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (3,2%), τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ (1,8%) και το Τραμ (1%).

Όσον αφορά το χειρότερο μέσο, η πλειοψηφία (52%) θεωρεί πως είναι τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ. Ακολουθούν ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (18,2%), ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος (11,4% από 9,5% πέρυσι) το Τραμ (11%), και το Μετρό (0,7%).