25/01/2022

Επαναφορά της «Διαγωγής» και εργαστήρια δεξιοτήτων

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο, που αναμένεται να εισαχθεί για επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για τη διά βίου μάθηση.

Μεταξύ άλλων με το νομοσχέδιο:

– εισάγεται πιλοτικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»,

– προβλέπεται η επαναφορά του χαρακτηρισμού της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος θα αναγράφεται στους τίτλους σπουδών,

– περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες επέρχονται αλλαγές στη λειτουργία του σχολείου,

– θεσπίζεται εκ νέου το πλαίσιο λειτουργίας των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, τα οποία, σε επίπεδο επικράτειας συγκροτούν δύο διακριτά δίκτυα σχολικών μονάδων

– επανακαθορίζεται το πλαίσιο σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση

– ρυθμίζονται λοιπά θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Με το 2ο μέρος του νομοσχεδίου εισάγονται ρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και συγκεκριμένα

(α) επανακαθορίζεται η διαδικασία ανάδειξης των πρυτανικών αρχών,

(β) ρυθμίζονται εκ νέου θέματα τα ζητήματα μετεγγραφών,

(γ) εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με την ίδρυση και διοργάνωση από τα ΑΕΙ ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (ΞΠΣ).

Αναλυτικά:

Δείτε την αιτιολογική έκθεση

Δείτε τις τροποποιημένες και καταργηθείσες διατάξεις

Δείτε τις διατάξεις για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση

Δείτε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το νομοσχέδιο

Δείτε τα οικονομικά αποτελέσματα και τις δαπάνες

Δείτε την έκθεση αξιολόγησης

Δείε την έκθεση διαβούλευσης