04/08/2021

Αυγενάκης: “Όριο εκλογής μέχρι τα 71 χρόνια”

“Μέχρι 3 θητείες ο εκάστοτε Πρόεδρος. Στις 2 θητείες οι Αντιπρόεδροι, Γραμματείς και Ταμίες και κατόπιν διετές ‘διάλειμμα’. Για όλους όριο εκλογής μέχρι τα 71 τους. Άμεση, του χρόνου μετά τους ΟΑ στο Τόκιο, η διοικητική αναζωογόνηση των Ομοσπονδιών”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ

Επίσης, προς αποφυγή παρερμηνειών και παρανοήσεων ως προς την άμεση εφαρμογή του κατά την εκλογική διαδικασία και σχετικά με την χρονική ισχύ του άρθρου 8 παρ. 1, που αφορά στις θητείες των ΔΣ των Ομοσπονδιών στο νομοσχέδιο που τώρα συζητείται στη Βουλή, η ακριβής διατύπωσή του είναι η εξής:

“Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές, πλήρους ή μερικής θητείας. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών.

Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Κατ’ εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με ειδικές ανάγκες ισχύουν τα εξής:

α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος

και β) δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους όποιος έχει συμπληρώσει τέσσερεις (4) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό.

Για την εφαρμογή των ηλικιακών ορίων της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) ή το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας”.

Photo Credits: Eurokinissi

Πηγή sport24.gr