29/01/2022

Απομακρύνονται επικίνδυνα πλοία-ναυάγια από την Ελευσίνα

Η Ελευσίνα, όπως και άλλα σημεία της Ελλάδας, έχουν αποτελέσει «νεκροταφείο» πλοίων, καθώς πολλά κουφάρια παραμένουν παραμένουν εκεί, όπως και πολλά εγκαταλελειμμένα.

Πλέον, στην Ελευσίνα ελήφθη η απόφαση κάποια από τα πιο επικίνδυνα πλοία να απομακρυνθούν. Μάλιστα, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ και της εταιρείας ContraltoShiptradeCorp. που αναλαμβάνει να απομακρύνει το πιο επικίνδυνο ναυάγιο μαζί με άλλα δύο επιβλαβή πλοία από τον κόλπο της Ελευσίνας μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Η επιλογή της αναδόχου εταιρείας έγινε μετά από προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού από τον ΟΛΕ ΑΕ και αφού είχαν προηγηθεί δύο άκαρποι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί.

Πρόκειται για το ναυάγιο Δ/Ξ -Καταλοίπων «ΣΛΟΠΣ» (Ν.Π. 10178) και τα επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία Δ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι» (Ν.Π.10725) και Φ/Γ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ» (Ν.Π. 10225) τα οποία βρίσκονται εγκαταλελειμμένα επί σειρά ετών στην Ελευσίνα και επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον της.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Απόστολος Καμαρινάκης, διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΕ, υλοποιεί το σχέδιό του να σταματήσει ο κόλπος της Ελευσίνας να είναι χώρος ναυαγίων, ρύπανσης και βιομηχανικής εγκατάλειψης.

Σύμφωνα με την σύμβαση, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών (30-3-2020). Επιπλέον υποχρεούται κατά τις εργασίες να τηρεί τις τεχνικά ενδεδειγμένες συστάσεις της Τεχνικής Επιτροπής, που συστάθηκε πρόσφατα από τον Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την επίβλεψη και διασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Το έργο της άμεσης απομάκρυνσης των τριών επιβλαβών πλοίων-ναυαγίων κρίνεται άκρως σημαντικό για την αποσυμφόρηση του ήδη βεβαρυμμένου θαλάσσιου χώρου της Ελευσίνας, δεδομένου ότι από το 2009 μέχρι σήμερα κανένα ναυάγιο-επικίνδυνο πλοίο δεν έχει απομακρυνθεί από την περιοχή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δ/Ξ -Καταλοίπων «ΣΛΟΠΣ» κατέπλευσε ρυμουλκούμενο στον όρμο Βλύχα της Ελευσίνας τον Μάρτιο του 2007 φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα πετρελαιοειδών αποβλήτων. Οι κατά καιρούς εργασίες διάλυσής του διακόπηκαν μετά από εκδήλωση τριών πυρκαγιών και τελικά ανεστάλησαν. Σήμερα έχει απομείνει μέρος του κύτους του και αποτελεί σοβαρή απειλή για το περιβάλλον.

Το Δ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι» (Ν.Π.10725) ελλιμενίστηκε στην Ελευσίνα τον Μάρτιο του 2010, αρχικά για 20 ημέρες, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Επίσης, το Φ/Γ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ» (Ν.Π. 10225) ελλιμενίστηκε στην Ελευσίνα τον Μάιο του 2014 και έκτοτε παραμένει εγκαταλελειμμένο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.