19/10/2021

Άρθρο μας στο περιοδικό FOCUS

Άρθρο της ΕΚΠΟΙΖΩ με θέμα την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα στο Γαλλικό περιοδικό “FOCUS”, το οποίο εξειδικεύεται στον τομέα της ενέργειας.

 

 

https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/focus_20__juin_2018_final.pdf